Nhà máy bia Sài Gòn – Phú Yên

Tuy Hòa, Phú Yên

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

Tuy Hòa, Phú Yên

Bệnh viện Sản nhi Phú Yên

Tuy Hòa, Phú Yên

Khách sạn Kaya Phú Yên

Tuy Hòa, Phú Yên

Khách sạn Sài Gòn Phú Yên

Tuy Hòa, Phú Yên

Trung tâm thương mại Vincom Plaza

Tuy Hòa, Phú Yên

Nhà máy đường KCP

Sơn Hòa, Phú Yên